Thể LoạI Hóa chất nông nghiệp

Khử trùng và trường học nông thôn, giáo viên tố cáo
Hóa chất nông nghiệp

Khử trùng và trường học nông thôn, giáo viên tố cáo

"Giáo viên nông thôn là nhân chứng đặc biệt về chi phí nhân lực của mô hình dựa trên chuyển gen và thuốc trừ sâu này" Nằm rải rác trong hàng triệu hecta nơi sản xuất hàng xuất khẩu thâm canh, có hàng trăm trường học nông thôn, nơi hàng nghìn học sinh nam và nữ học những gì hàng trăm người dạy họ của giáo viên: tất cả đều do tiếp xúc với thuốc trừ sâu mà mô hình công nông nghiệp áp dụng với số lượng ngày càng nhiều.

ĐọC Thêm

Hóa chất nông nghiệp

Khử trùng và trường học nông thôn, giáo viên tố cáo

"Giáo viên nông thôn là nhân chứng đặc biệt về chi phí nhân lực của mô hình dựa trên chuyển gen và thuốc trừ sâu này" Nằm rải rác trong hàng triệu hecta nơi sản xuất hàng xuất khẩu thâm canh, có hàng trăm trường học nông thôn, nơi hàng nghìn học sinh nam và nữ học những gì hàng trăm người dạy họ của giáo viên: tất cả đều do tiếp xúc với thuốc trừ sâu mà mô hình công nông nghiệp áp dụng với số lượng ngày càng nhiều.
ĐọC Thêm