Thể LoạI Dị ứng


Dị ứng

Chuẩn bị bình xịt chống ve

Trong nhà, bọ ve tích tụ, một trong những loài động vật lâu đời nhất trên hành tinh, chúng nhỏ bé và có thể gây ra nhiều bệnh dị ứng. Chúng là động vật thuộc lớp nhện và thường là ký sinh trùng, chúng có thể sống trên cạn hoặc trong nước. Chúng ăn vảy da người hoặc động vật.
ĐọC Thêm