Thể LoạI Chủ nghĩa tư bản

Phỏng vấn Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism
Chủ nghĩa tư bản

Phỏng vấn Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism

Lucía Muñoz, một cộng tác viên của Tạp chí Pikara, đã phỏng vấn nhà hoạt động người Ấn Độ Vandana Shiva. Nếu có sự sống trên trái đất ... Đó là bởi vì trái đất đã được tạo ra hàng triệu năm để chúng ta có thể sống trong đó. Việc có sự sống trên đó chỉ có được là nhờ những người phụ nữ đã chiến đấu vì cộng đồng, cho xã hội và cho các thế hệ mới….

ĐọC Thêm

Chủ nghĩa tư bản

Phỏng vấn Vandana Shiva: Ecofeminism vs Capitalism

Lucía Muñoz, một cộng tác viên của Tạp chí Pikara, đã phỏng vấn nhà hoạt động người Ấn Độ Vandana Shiva. Nếu có sự sống trên trái đất ... Đó là bởi vì trái đất đã được tạo ra hàng triệu năm để chúng ta có thể sống trong đó. Việc có sự sống trên đó chỉ có được là nhờ những người phụ nữ đã chiến đấu vì cộng đồng, cho xã hội và cho các thế hệ mới….
ĐọC Thêm