Thể LoạI Chile

Chile có thuốc chống sa mạc hóa, nhưng không dùng
Chile

Chile có thuốc chống sa mạc hóa, nhưng không dùng

Theo các chuyên gia và đại diện của các cộng đồng bị ảnh hưởng, việc giữ lại lượng nước mưa bị mất trong biển có thể là liều thuốc tuyệt vời để chống lại sự tiến bộ của sa mạc từ phía bắc đến trung tâm Chile, nhưng không có ý chí chính trị nào để thực hiện các hành động cần thiết. . “Một trong những công việc ưu tiên, đặc biệt là ở (vùng) Coquimbo, là vấn đề giữ nước mưa.

ĐọC Thêm

Chile

Chile có thuốc chống sa mạc hóa, nhưng không dùng

Theo các chuyên gia và đại diện của các cộng đồng bị ảnh hưởng, việc giữ lại lượng nước mưa bị mất trong biển có thể là liều thuốc tuyệt vời để chống lại sự tiến bộ của sa mạc từ phía bắc đến trung tâm Chile, nhưng không có ý chí chính trị nào để thực hiện các hành động cần thiết. . “Một trong những công việc ưu tiên, đặc biệt là ở (vùng) Coquimbo, là vấn đề giữ nước mưa.
ĐọC Thêm