Thể LoạI Tập đoàn

Thế kỷ của bản thân - Phim tài liệu
Tập đoàn

Thế kỷ của bản thân - Phim tài liệu

Phim tài liệu rất thú vị gồm 4 sê-ri phim cho BBC nói về sự trỗi dậy của Ego toàn năng và người tiêu dùng trong thế kỷ 20. Đạo diễn Adam Curtis, với "Thế kỷ của bản thân" phân tích ảnh hưởng của Edward Bernays, cháu trai của Freud, người đã phát minh ra tác phẩm về Quan hệ công chúng (trước đây được gọi là Tuyên truyền) và rằng anh ta đã sử dụng kiến ​​thức phân tích tâm lý của chú mình về vô thức để tạo ra cho các tập đoàn và CIA các phương pháp kiểm soát và thống trị quần chúng.

ĐọC Thêm

Tập đoàn

Thế kỷ của bản thân - Phim tài liệu

Phim tài liệu rất thú vị gồm 4 sê-ri phim cho BBC nói về sự trỗi dậy của Ego toàn năng và người tiêu dùng trong thế kỷ 20. Đạo diễn Adam Curtis, với "Thế kỷ của bản thân" phân tích ảnh hưởng của Edward Bernays, cháu trai của Freud, người đã phát minh ra tác phẩm về Quan hệ công chúng (trước đây được gọi là Tuyên truyền) và rằng anh ta đã sử dụng kiến ​​thức phân tích tâm lý của chú mình về vô thức để tạo ra cho các tập đoàn và CIA các phương pháp kiểm soát và thống trị quần chúng.
ĐọC Thêm