Thể LoạI Bệnh tiểu đường

Cách khắc phục chứng nghiện đường
Bệnh tiểu đường

Cách khắc phục chứng nghiện đường

Về mặt sinh lý, mức đường huyết của chúng ta có sự dao động nhịp nhàng; Tuy nhiên, khi chúng ta đưa vào cơ thể một loại carbohydrate hấp thụ rất nhanh chẳng hạn như đường, thì lượng đường trong máu sẽ tăng lên rất lớn, kéo theo đó là sự sụt giảm ở cường độ tương tự, đòi hỏi một lượng nước nhanh chóng trở lại, đưa chúng ta đến bánh xe vô tận này. Nó đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều hơn, điều này làm suy kiệt cơ thể và sức sống của chúng ta, và tất cả chúng ta đã trải qua với tần suất lớn hơn hoặc ít hơn.

ĐọC Thêm

Bệnh tiểu đường

Cách khắc phục chứng nghiện đường

Về mặt sinh lý, mức đường huyết của chúng ta có sự dao động nhịp nhàng; Tuy nhiên, khi chúng ta đưa vào cơ thể một loại carbohydrate hấp thụ rất nhanh chẳng hạn như đường, thì lượng đường trong máu sẽ tăng lên rất lớn, kéo theo đó là sự sụt giảm ở cường độ tương tự, đòi hỏi một lượng nước nhanh chóng trở lại, đưa chúng ta đến bánh xe vô tận này. Nó đòi hỏi chúng ta ngày càng nhiều hơn, điều này làm suy kiệt cơ thể và sức sống của chúng ta, và tất cả chúng ta đã trải qua với tần suất lớn hơn hoặc ít hơn.
ĐọC Thêm