Thể LoạI Ecuador

Việc tìm kiếm
Ecuador

Việc tìm kiếm "Bản thể công nghiệp hóa" vẫn tiếp tục

Mười năm trước, nhà nước Ecuador đã đưa quy luật tự nhiên vào hiến pháp của mình. Điều gì đã xảy ra kể từ đó? Tiếng nói của các nhà khoa học, người dân bản địa và các nhà hoạt động môi trường từ khắp nơi trên thế giới, Quito. - Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh của hiện tại: trong khi đại diện của các dân tộc bản địa từ các vùng khác nhau trên hành tinh kỷ niệm bế mạc Hội nghị chuyên đề về Quyền tự nhiên quốc tế, hát các bài hát truyền thống của họ, thì phần lớn công chúng, hầu hết là người mestizos và người da trắng, đã ảnh và quay phim.

ĐọC Thêm

Ecuador

Việc tìm kiếm "Bản thể công nghiệp hóa" vẫn tiếp tục

Mười năm trước, nhà nước Ecuador đã đưa quy luật tự nhiên vào hiến pháp của mình. Điều gì đã xảy ra kể từ đó? Tiếng nói của các nhà khoa học, người dân bản địa và các nhà hoạt động môi trường từ khắp nơi trên thế giới, Quito. - Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh của hiện tại: trong khi đại diện của các dân tộc bản địa từ các vùng khác nhau trên hành tinh kỷ niệm bế mạc Hội nghị chuyên đề về Quyền tự nhiên quốc tế, hát các bài hát truyền thống của họ, thì phần lớn công chúng, hầu hết là người mestizos và người da trắng, đã ảnh và quay phim.
ĐọC Thêm
Ecuador

Cách các công ty khai thác chế nhạo người bản địa

Một vài ngày trước, một số thỏa thuận đã được biết đến giữa các tổ chức bản địa và các công ty khai thác chiếm lãnh thổ của tổ tiên Shuar ở dãy núi El Cóndor và Kutukú (1). Phân tích ba tài liệu cho chúng ta thấy các công ty khai thác có khả năng làm gì để tiếp cận các khoáng sản được tìm thấy trong lãnh thổ bản địa.
ĐọC Thêm