Thể LoạI NĂNG LƯỢNG

NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ, sạch, miễn phí và vô tận: khám phá tuyệt vời đã bị chôn vùi (cùng với người phát hiện ra nó) bởi Corrupt Global Power
NĂNG LƯỢNG

NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ, sạch, miễn phí và vô tận: khám phá tuyệt vời đã bị chôn vùi (cùng với người phát hiện ra nó) bởi Corrupt Global Power

Đã bao giờ có ai đó trong lịch sử nhân loại chúng ta có thể biến ước mơ của con người về việc thu được năng lượng miễn phí và tự do? có phải chúng ta đang sống với một năng lượng lạc hậu, cũ kỹ, gây ô nhiễm mà không có những tiến bộ có lợi cho con người?

ĐọC Thêm

NĂNG LƯỢNG

NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ, sạch, miễn phí và vô tận: khám phá tuyệt vời đã bị chôn vùi (cùng với người phát hiện ra nó) bởi Corrupt Global Power

Đã bao giờ có ai đó trong lịch sử nhân loại chúng ta có thể biến ước mơ của con người về việc thu được năng lượng miễn phí và tự do? có phải chúng ta đang sống với một năng lượng lạc hậu, cũ kỹ, gây ô nhiễm mà không có những tiến bộ có lợi cho con người?
ĐọC Thêm
NĂNG LƯỢNG

Bếp hiệu quả là gì?

Bếp quán tính nhiệt - còn được gọi là bếp khối nhiệt hoặc bếp tên lửa - được biết đến đặc biệt ở các nước lạnh hơn vì hiệu suất năng lượng cao so với lò sưởi thông thường. Nhưng ngày càng có nhiều công trình thay thế ở nước ta nhờ công trình xanh và hiệu quả cao cho phép giảm tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm chi phí.
ĐọC Thêm