Thể LoạI Nông dân

Ai sẽ nuôi chúng ta? Nông dân hay kinh doanh nông nghiệp?
Nông dân

Ai sẽ nuôi chúng ta? Nông dân hay kinh doanh nông nghiệp?

Đây là video đầu tiên trong chuỗi bốn video về cách nông dân nuôi trên thế giới. Như đã được khẳng định lại trong Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ hai về nông nghiệp học do FAO tài trợ vào đầu tháng 4, hơn cả một tập hợp các thực hành nông nghiệp, nông học mang tính chính trị sâu sắc và Nó bao gồm nhiều khía cạnh liên quan đến chủ quyền lương thực và quyền lợi của nông dân.

ĐọC Thêm

Nông dân

Hệ sinh thái, tâm linh và tri thức

Tại sao Cuba, màu đỏ, lại chuyển sang màu xanh lá cây? Điều gì đã khiến người da đỏ Inuit ở quốc gia lớn nhất thế giới có thể trở thành chủ sở hữu hợp pháp của 1/5 lãnh thổ Canada? 130 nghìn trang trại nông nghiệp hữu cơ đã hình thành ở châu Âu như thế nào? Tại sao các nhà thơ như Octavio Paz, các tỷ phú như Douglas Tompkins, các nhà thần học như Leonardo Boff, các chính trị gia như Misael Gorvachov, hoặc các nghệ sĩ như Maurice Béjart, lại công nhận doanh nghiệp tối cao trong việc bảo vệ hành tinh?
ĐọC Thêm
Nông dân

Ai sẽ nuôi chúng ta? Nông dân hay kinh doanh nông nghiệp?

Đây là video đầu tiên trong chuỗi bốn video về cách nông dân nuôi trên thế giới. Như đã được khẳng định lại trong Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ hai về nông nghiệp học do FAO tài trợ vào đầu tháng 4, hơn cả một tập hợp các thực hành nông nghiệp, nông học mang tính chính trị sâu sắc và Nó bao gồm nhiều khía cạnh liên quan đến chủ quyền lương thực và quyền lợi của nông dân.
ĐọC Thêm