Thể LoạI Béo phì

Điều gì giấu đồ ăn nhanh (Ảnh tư liệu)
Béo phì

Điều gì giấu đồ ăn nhanh (Ảnh tư liệu)

Nếu bạn đã từng lưỡng lự khi tiêu thụ thức ăn nhanh, hay còn gọi là đồ ăn vặt, thì giờ đây, dữ liệu từ một nghiên cứu có lẽ sẽ thuyết phục bạn: Phthalates là chất hóa học được thêm vào nhựa để tạo độ linh hoạt cho chúng. Chúng thường được sử dụng để làm vật liệu đóng gói thực phẩm.

ĐọC Thêm

Béo phì

Điều gì giấu đồ ăn nhanh (Ảnh tư liệu)

Nếu bạn đã từng lưỡng lự khi tiêu thụ thức ăn nhanh, hay còn gọi là đồ ăn vặt, thì giờ đây, dữ liệu từ một nghiên cứu có lẽ sẽ thuyết phục bạn: Phthalates là chất hóa học được thêm vào nhựa để tạo độ linh hoạt cho chúng. Chúng thường được sử dụng để làm vật liệu đóng gói thực phẩm.
ĐọC Thêm