Thể LoạI Đại dương

Một thông điệp cứng rắn từ nhựa và đại dương
Đại dương

Một thông điệp cứng rắn từ nhựa và đại dương

Liên Hợp Quốc cảnh báo, các sinh vật biển phải đối mặt với "thiệt hại không thể bù đắp" từ hàng triệu tấn rác thải nhựa thải ra các đại dương mỗi năm. trong thời gian đó, nó đã chuyển đổi mọi thứ từ quần áo, nấu ăn và phục vụ sang thiết kế sản phẩm, kỹ thuật và bán lẻ.

ĐọC Thêm

Đại dương

Một thông điệp cứng rắn từ nhựa và đại dương

Liên Hợp Quốc cảnh báo, các sinh vật biển phải đối mặt với "thiệt hại không thể bù đắp" từ hàng triệu tấn rác thải nhựa thải ra các đại dương mỗi năm. trong thời gian đó, nó đã chuyển đổi mọi thứ từ quần áo, nấu ăn và phục vụ sang thiết kế sản phẩm, kỹ thuật và bán lẻ.
ĐọC Thêm