Thể LoạI Peru

Thời gian là nước
Peru

Thời gian là nước

Wampis Nation, bao gồm 65 cộng đồng bản địa, đã quyết định xây dựng chính phủ lãnh thổ tự trị vào tháng 11 năm 2015 dựa trên quyền tự quyết của họ. Thông qua chính phủ này, họ tìm cách giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ đối với hơn một triệu ha lãnh thổ mà tổ tiên đã chiếm giữ và chiếm giữ theo cách của tổ tiên, để đảm bảo sự bảo tồn của nó.

ĐọC Thêm

Peru

Thời gian là nước

Wampis Nation, bao gồm 65 cộng đồng bản địa, đã quyết định xây dựng chính phủ lãnh thổ tự trị vào tháng 11 năm 2015 dựa trên quyền tự quyết của họ. Thông qua chính phủ này, họ tìm cách giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ đối với hơn một triệu ha lãnh thổ mà tổ tiên đã chiếm giữ và chiếm giữ theo cách của tổ tiên, để đảm bảo sự bảo tồn của nó.
ĐọC Thêm
Peru

Rừng với tư cách là hệ sinh thái xã hội: một cách nhìn mới để tiếp cận phát triển lâm nghiệp

Việc công nhận rừng là hệ sinh thái xã hội ở Peru gần như là con số không bởi vì chúng tôi là một phần của truyền thống kiến ​​thức bá quyền, trong đó cần phải tách biệt ra để biết. Nhưng trong lòng nhiệt thành phân lập này, chúng ta đã tách xã hội khỏi tự nhiên, tự nhiên khỏi văn hóa, lý trí khỏi cảm xúc, khách quan khỏi chủ quan trong số nhiều yếu tố kép khác chi phối suy nghĩ, diễn ngôn và hành động của chúng ta.
ĐọC Thêm