Thể LoạI Chất ô nhiễm

Sự ô nhiễm. Video giáo dục cho trẻ em và phụ huynh
Chất ô nhiễm

Sự ô nhiễm. Video giáo dục cho trẻ em và phụ huynh

Ô nhiễm giết chết 9 triệu người mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ căn bệnh nào Không khí, nước và đất bị ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của 9 triệu người mỗi năm theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet. Tử vong do ô nhiễm nhiều hơn số tử vong do chiến tranh, đói kém, AIDS hoặc sốt rét.

ĐọC Thêm

Chất ô nhiễm

Sự ô nhiễm. Video giáo dục cho trẻ em và phụ huynh

Ô nhiễm giết chết 9 triệu người mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ căn bệnh nào Không khí, nước và đất bị ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của 9 triệu người mỗi năm theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet. Tử vong do ô nhiễm nhiều hơn số tử vong do chiến tranh, đói kém, AIDS hoặc sốt rét.
ĐọC Thêm