Thể LoạI Sự bức xạ

Cách giảm bức xạ và trường điện từ trong nhà
Sự bức xạ

Cách giảm bức xạ và trường điện từ trong nhà

Các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa việc tiếp tục tiếp xúc với từ trường và tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu cao ở trẻ em. Mối nghi ngờ này được xác nhận bởi Hướng dẫn Bonn (Wissenschaftsladen Bonn), cơ quan đã giải quyết vấn đề bức xạ trong nhiều năm. Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA), Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Bức xạ (BfS) và các sáng kiến ​​của Liên đoàn Người tiêu dùng kêu gọi ngăn chặn bức xạ.

ĐọC Thêm

Sự bức xạ

Cách giảm bức xạ và trường điện từ trong nhà

Các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa việc tiếp tục tiếp xúc với từ trường và tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu cao ở trẻ em. Mối nghi ngờ này được xác nhận bởi Hướng dẫn Bonn (Wissenschaftsladen Bonn), cơ quan đã giải quyết vấn đề bức xạ trong nhiều năm. Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA), Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Bức xạ (BfS) và các sáng kiến ​​của Liên đoàn Người tiêu dùng kêu gọi ngăn chặn bức xạ.
ĐọC Thêm