Thể LoạI Vận chuyển

Vận chuyển

"Xe lửa" tái chế mà người ông đã làm để đi dạo với các cháu

Phim kể về Oscar, một Santa Fe đến từ Venado Tuerto, ở Argentina, người với hai chiếc trống đã nghĩ ra một phương tiện di chuyển bền vững để dắt hai đứa cháu của mình đi dạo, chiếc “bici-trancito.” Chiều Chủ Nhật trên đường phố Venado Tuerto, tại ở phía nam Santa Fe, có thể quan sát thấy một cụ ông với hai đứa cháu của mình trong một loại “tàu nhỏ”; trong đó bao gồm hai xe đẩy, làm từ trống tái chế và do anh ta kéo trên xe đạp của mình.

ĐọC Thêm

Vận chuyển

"Xe lửa" tái chế mà người ông đã làm để đi dạo với các cháu

Phim kể về Oscar, một Santa Fe đến từ Venado Tuerto, ở Argentina, người với hai chiếc trống đã nghĩ ra một phương tiện di chuyển bền vững để dắt hai đứa cháu của mình đi dạo, chiếc “bici-trancito.” Chiều Chủ Nhật trên đường phố Venado Tuerto, tại ở phía nam Santa Fe, có thể quan sát thấy một cụ ông với hai đứa cháu của mình trong một loại “tàu nhỏ”; trong đó bao gồm hai xe đẩy, làm từ trống tái chế và do anh ta kéo trên xe đạp của mình.
ĐọC Thêm