Thể LoạI Chất thải

Vào những ngày lễ này, những bộ phim về môi trường dành cho các chàng trai
Chất thải

Vào những ngày lễ này, những bộ phim về môi trường dành cho các chàng trai

Chúng tôi chia sẻ ba đoạn giới thiệu phim có nội dung về môi trường và giáo dục dành cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau và tại sao không dành cho người lớn! Wall-e (2008) Nội dung đó là gì? Đó là một bối cảnh loạn lạc lấy bối cảnh vào năm 2800, trong đó một robot đổ rác nhỏ gọi là WALL-E là người duy nhất còn sót lại trên Trái đất.

ĐọC Thêm

Chất thải

"Waste" - Chất thải

‘Waste’ (Chất thải) nêu bật dữ liệu chính về tác động môi trường của rác thải thực phẩm trên thế giới và các hậu quả môi trường và xã hội của nó. Đoạn ngắn này đã được ghi lại bằng một số ngôn ngữ và được quảng bá bởi nhiều tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như WWF, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) hoặc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO).
ĐọC Thêm
Chất thải

Vào những ngày lễ này, những bộ phim về môi trường dành cho các chàng trai

Chúng tôi chia sẻ ba đoạn giới thiệu phim có nội dung về môi trường và giáo dục dành cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau và tại sao không dành cho người lớn! Wall-e (2008) Nội dung đó là gì? Đó là một bối cảnh loạn lạc lấy bối cảnh vào năm 2800, trong đó một robot đổ rác nhỏ gọi là WALL-E là người duy nhất còn sót lại trên Trái đất.
ĐọC Thêm
Chất thải

Cách làm thiết bị định vị sinh học tự chế

Theo ý kiến ​​của nhiều người, video này có thể chứa những hình ảnh khó chịu nhưng mục đích là để giáo dục và trình bày tài liệu rõ ràng về một thử nghiệm và thiết bị định vị sinh học minh họa. Làm thế nào để sản xuất khí methane thông qua một thiết bị sinh học gia đình. sinh viên của học kỳ đầu tiên của Khoa Toán học và Vật lý của Centro Universitario de Occidente.
ĐọC Thêm